معرفى طرح و عملکردهاى آن

 طرح اکتشافات سيستان و بلوچستان به منظور شناسايى پتانسيل هاى معدنى در اين استان و پيرو فرمايشات مقام معظم رهبرى مبنى بر خدمت به مردم محروم اين منطقه از نيمه دوم سال 1381 شروع به کار کرد.مديريت اين طرح از آغاز با ابلاغ حکمي از طرف رياست سازمان جناب آقاى مهندس محمدتقى کره اي به جناب آقاى‌دکتر محمدرضا هزاره واگذار گرديد که ايشان باهمکارى جمعى ازکارشناسان سازمان زمين شناسى و اکتشافات مواد معدنى کشور و نيروهاى بومى دفترزاهدان فعاليت هاى خود را در اين استان شروع کردند.

نظر به آنکه استان سيستان و بلوچستان به دليل انزوا و دورافتادگى ، شرايط بد آب و هوايى ، نا امنى منطقه توسط اشرار و قاچاقچيان بومى و مرزى کمتر مورد توجه اکيپ‌هاى زمين شناسى اکتشافى بوده است. با شروع به کار اين طرح ،طرز تفکرات نسبت به انجام فعاليت در اين استان عوض گرديد.

تعداد نيروى کارشناسى تحت پوشش اين طرح بالغ بر  25  نفر در مقاطع تحصيلى دکترى – فوق ليسانس و ليسانس مى باشند که با جديت و تلاش مستمر سعى در انجام امور محوله دارند.در اين طرح سعى گرديده که حداکثر استفاده از نيروهاى بومى به عمل آيد تا با ايجاد زمينه کارى علاوه بر اشتغال زايى در اين مناطق، با تربيت نيروهاى متخصص بومى ،نويددهنده آتيه‌اى پر اميد از نظر زمين شناسى و معدن در اين استان باشيم .

براى تسريع در عمليات صحرايى و نيز مديريت صحيح اکيپ هاى اعزامى،علاوه بر دفتر اکتشافى در تهران ، اقدام به ايجاد يک دفتر درشهرستان ايرانشهر درسال 1381 و يک دفتر در شهرستان زاهدان در سال 1382 گرديد .                                      

نمايى از دفتر زاهدان

 

دفتر زاهدان که به عنوان مرکز اصلى فعاليت هاى طرح سيستان و بلوچستان در استان قلمداد مى شود از بخشهاى‌ مختلف: ادارى - آزمايشگاه - اکتشاف - سنگ شناسي - خدمات کامپيوتري - انبار نمونه ها و موزه تشکيل شده است و در هماهنگى کامل با مديريت طرح براى تامين و نظارت کامل بر امور اجرايى مرکز گام بر مى‌دارد.

 اهم عملکردهاى طرح

مهمترين فعاليتهاى طرح به شرح ذيل مى باشد:

لینک های مرتبط با این بخش
 -انجام اکتشافات سيستماتيک ناحيه‌اى در استان
 -انجام اکتشافات موضوعى
 - راه اندازى و تجهيز آزمايشگاه مواد معدنى دفتر زاهدان
 - فعاليت هاى زمين شناسى
 - آموزش نيروى انسانى
 راه اندازى IT و فناورى اطلاعات در دفترزاهدان
 - مشارکت در طرحهاى تحقيقاتى مرتبط با زمين شناسى اقتصادى استان
 - تجهيز و راه اندازى موزه زمين شناسى
 حضور فعال در سمينارهاى تخصصى زمين شناسى با ارائه مقالات و برپايى نمايشگاه
 ايجاد وب سايت زمين شناسى جهت دسترسى به اطلاعات عمومى - تخصصى زمين شناسى استان
 مشارکت در پروژه هاى اکتشافى مرتبط با سازمان و خارج از استان
 حضور فعال در پروژه هاى اکتشافى بين المللى
 فراهم نمودن تسهيلات و امکانات صحرايى و آزمايشگاهى لازم براى دانشجويان رشته زمين شناسى دانشگاهها و موسسات آموزش عالى کشور جهت انجام پايان نامه هاى مرتبط با استان
Copyright 2010 GSI